Fõoldal
A projektrõl
A TTS rendszerekrõl
Írjon nekünk!
Discourser
A többi projekt
A fõiskola honlapja

A Text-To-Speech rendszerek felépítésüket tekintve három részre tagolhatók:

  1. Nyelvtani elõfeldolgozó
  2. Fonéma generáló
  3. Fonéma-beszédjel átalakító (Hangképzõ)
A nyelvtani elõfeldolgozó feladata az, hogy a szövegben elõforduló kivételeket lekezelje, a számokat és egyéb jeleket megfelelõen átalakítsa, meghatározza a kiejtendõ szó hangsúlyát, és többnyelvû rendszer esetén a megfelelõ nyelvi modul kiválasztása. A fonéma generáló feladata, hogy a karakterekbõl fonémákat generáljon ("odafigyeljen" az ejtésbeli hasonulásokra, hangmódosulásokra, valamint magyar nyelv esetében a kettõs betükbõl - mint például a ty, ny, gy stb. - egyetlen jelet generáljon). A hangképzõ modulra hárul az a feladat, hogy a fonémákból valamilyen módszerrel beszédjelet állítson elõ és azt megszólaltassa.
A következõkben ezen részegységek lehetséges megvalósítását vesszük végig
 
 
Fõoldal
A projektrõl
TTS rendszerek
Írjon nekünk!
Többi projekt
Fõiskola
Utolsó módosítás : 
Copyright © by Mystery, 1998.